چهارشنبه 25 مهر 1397   09:38:09

آلبوم تصاوير

پنجاه و ششمین جلسه کمیته حریم و پاکسازی شرکت انتقال گاز ایران 97/07/23
جلسه پیگیری پروژه های شرکت انتقال گاز ایران 97/07/23
دوازدهمین جلسه هیأت رئیسه شرکت انتقال گاز ایران با حضور مدیرعامل و اعضا 97/07/21
بازدید توکلی ازتاسیسات تقویت فشار و مرکز بهره برداری بیجار و عملیات حفاری خط کامیاران - مریوان  97/07/18
چهارمین نشست سعید توکلی مدیرعامل با بانوان ستاد انتقال گاز ایران 97/07/17
یازدهمین جلسه تعمیرات و ملزومات 97/07/16
جلسه هیأت مدیره  شرکت انتقال گاز ایران با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدعوین 97/07/11
نخستین المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران تاسیسات تقویت فشار شرکت انتقال گاز ایران 9 و 10 مهرماه 97
جلسه تودیع محمد فیروزآبادی رئیس حراست و آیین معارفه یدا... کلانی به عنوان سرپرست حراست شرکت انتقال گاز ایران 97/07/07
یازدهمین جلسه هیأت رئیسه شرکت انتقال گاز ایران با حضور مدیرعامل و اعضا 97/07/07
جلسه هم اندیشی منابع انسانی مناطق عملیاتی 97/07/02
جلسه شورای پژوهش 97/07/02
دهمین جلسه تعمیرات و ملزومات در سال 97    97/07/02
سومین نشست سعید توکلی مدیرعامل با بانوان ستاد انتقال گاز ایران 97/06/20
جلسه هیأت رئیسه شرکت انتقال گاز ایران 97/06/19
برگزاری جلسه هماهنگی المپیاد بهره برداران شرکت انتقال گاز  97/06/17
جلسه ارائه اقدامات انجام شده در خصوص  استقرار سیستم یکپارچه مدیریت شبکه انتقال گاز  97/06/14
پنجاه و پنجمین جلسه کمیته مرکزی حریم و پاکسازی شرکت انتقال گاز با حضور آقایان عبدی زاده و محمود متین و اعضای کارگروه حریم  97/06/14
سومین جلسه پیگیری پروژه ها 97/06/12
نهمین جلسه تعمیرات و ملزومات در سال 97  97/06/04
1 2 3 4 5 6 7
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما