چهارشنبه 26 تير 1398   19:43:04
مناقصه و مزایده
1398/4/24 دوشنبه12:12
شماره آگهی : 87380022 شماره مجوز : 1398.2171
1398/4/24 دوشنبه12:01
شماره آگهی : 87380027 شماره مجوز : 1398.2327
1398/4/24 دوشنبه11:53
تقاضای شماره : 3572897106-SL MD99/ خرید یک دستگاه دیزل ژنواتور
1398/4/22 شنبه12:31
تقاضای شماره : 1572880006-MK MD99/ P/F: TURBOCHARGED GAS ENGINE CLARK
1398/4/22 شنبه12:24
تقاضای شماره : 4572898008-TL MD99/ P/F: GAS TURBINE SIEMENS TYPE SGT 400
1398/4/22 شنبه11:57
تقاضای شماره : 9610048-AK MD99/ P/F: VIBRATION SYSTEM SUMY-ZORIA
1398/4/12 چهارشنبه10:30
شماره آگهی : 87380023 شماره مجوز : 1398.2008
1398/4/11 سه‌شنبه12:08
احداث ابنیه فنی های فنی در مسیر خطوط لوله 56 دوم ، سوم و دهم سراسری در محدوده مرکز بهره برداری فراشبند
1398/4/10 دوشنبه11:36
(شماره مناقصه: 87180004 )، ( کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: 3205893)
1398/4/10 دوشنبه11:31
(شماره مناقصه: 87180005 )، ( کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : 3205894)
1398/4/4 سه‌شنبه10:58
تقاضای شماره : 4572898014-TL MD99/ P/F: GAS TURBINE MOTORSICH
1398/4/4 سه‌شنبه10:21
تقاضای شماره : AS- MD99/1071897033 خرید اقلام پوششی (نوار سه لایه ممزوج، نوار رویی و پرایمر)
1398/4/3 دوشنبه11:18
شماره آگهی : 87380021 شماره مجوز : 1398.1821
1398/4/3 دوشنبه10:54
شماره آگهی : 87380019 شماره مجوز : 1398.1671
1398/3/27 دوشنبه17:07
شماره: 87380018 شماره مجوز: 1398.1670
1398/3/22 چهارشنبه13:31
تقاضای شماره : 9747125-EL MD99/ P/F: GAS TURBOCOMPRESSOR SUMY
12345678910...>>>
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما