چهارشنبه 25 مهر 1397   09:07:32
مناقصه و مزایده
1397/7/22 يكشنبه11:49
شماره آگهی : 87370014 شماره مجوز: 1397.3410
1397/7/21 شنبه14:05
تأمین خدمات خودرویی استیجاری ستاد
1397/7/10 سه‌شنبه10:30
فروش اجناس اسقاط مناطق 1 و 3، خوزستان، ساوه و قزوین
1397/7/8 يكشنبه09:57
بومی سازی پیگرانی هوشمند 56 و اجرای پیگ هوشمند به طول 2500 کیلومتر توسط پیگ های ساخته شده داخلی
1397/7/4 چهارشنبه16:00
تعمیر و بازسازی میل لنگ وارتسیلا واحد A تاسیسات شهید مصطفوی
1397/7/4 چهارشنبه15:32
شماره آگهی : 87370013 شماره مجوز: 1397.3021
1397/7/4 چهارشنبه15:19
شماره مناقصه: 87170017
1397/7/4 چهارشنبه12:25
شماره مناقصه:88770002
1397/7/4 چهارشنبه11:41
آگهی مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه موضوع: مناقصه شماره DP90/10678-97006-AS خرید دستگاه سنجش نقطه شبنم و هیدروکربن همزمان
1397/7/2 دوشنبه15:19
آگهی تمدید مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه DP94-5005897004-AS خرید تجهیزات سیستم ماکس نوری
1397/6/31 شنبه16:12
شماره آگهی :87370012 شماره مجوز: 1397.2976
1397/6/31 شنبه12:24
مناقصه خرید لوله 12 اینچ به طول 1200متر
1397/6/21 چهارشنبه15:06
مناقصه تنظیفات وباغبانی منازل وادارات منطقه یک
1397/6/21 چهارشنبه14:44
مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل و ادارات منطقه یک
1397/6/14 چهارشنبه09:39
(شماره مناقصه: 87170013)، ( کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات :3170968)
1397/6/14 چهارشنبه09:25
مناقصه تامین خدمات خودرویی منطقه یک
1397/6/12 دوشنبه15:58
شماره آگهی :87370010 شماره مجوز:1397.2600
1397/6/12 دوشنبه14:55
شماره آگهی :87370011 شماره مجوز:1397.2599
12345678>>>
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما