پنجشنبه 4 بهمن 1397   17:46:23
اخبار مناطق عملیات
14:471397/2/24 دوشنبه
برگزاری جلسه عملیاتی منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران

جلسه عملیاتی منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران با حضور رسول داودی نژاد مدیر، معاونین، روسای ستادی واحدها و روسای ایستگاه ها و مراکز بهره برداری در سالن کنفرانس ستاد منطقه  9 برگزار شد.
در ابتدای جلسه معاونین و روسای واحدها، ایستگاه ها و مراکز بهره برداری به بیان گزارشی از عملکرد خویش در سال گذشته و پروژه های در دست اقدام سال جاری و مسائل و مشکلات پرداختند.
در ادامه داودی نژاد به موارد مطرح شده در جلسه اشاره کرد و افزود: یکی از مباحثی که باید مورد توجه قرار گیرد بحث GIS  است که اطلاعات موردنظر باید وارد و کامل شود.
وی با بیان اینکه آرشیو فنی در منطقه به صورت جدی پیگیری شود، خاطرنشان کرد: پروژه های خوبی در سال گذشته با توجه به کمبود نقدینگی با نظارت همکاران در منطقه 9 عملیات انجام شده است.
مدیر منطقه 9 همچنین به بیان مباحثی در ارتباط با بازرسی خط اول سراسری، خرید اقلام مورد نیاز منطقه، بحث وضعیت فعالیت های هزارپیچ، سیستم های اندازه گیری پرداخت.
اندازه گیری میزان مصرف کمپرسورها، ممیزی ها، میزان گاز عبوری و دریافتی، بحث پساب و موارد دیگر منطقه از مباحث مطرح شده توسط مدیر منطقه بود.
لازم به ذکر است، روسای ایستگاه ها و مراکز بهره برداری از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه حضور داشتند.
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما