پنجشنبه 2 اسفند 1397   02:21:58
اخبار مناطق عملیات
12:571397/4/9 شنبه
افزایش 44 درصدی دوره های تقویم آموزشی منطقه هفت نسبت به سال گذشته

مدیر منطقه هفت عملیات انتقال گاز ایران از افزایش 44 درصدی دوره های تقویم آموزشی منطقه نسبت به سال گذشته در راستای تحقق مسیر شغلی کارکنان، خبر داد.
عبادی، با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: در راستای افزایش تخصص، دانش و مهارت پرسنل منطقه، با توجه به نیاز سنجی های صورت پذیرفته و با در نظرگرفتن تحقق مسیر شغلی کارکنان؛ 44 درصد به دوره های تقویم آموزشی منطقه و 100 درصد به اعزام همکاران به منظور حضور در دوره های آموزشی در مراکز آموزشی داخل و خارج از صنعت نفت، نسبت به سال گذشته افزوده شده است.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته های تخصصی دوره های آموزشی در واحدهای مختلف، افزود: با بررسی های کارشناسی و تعیین نیازها و اولویت های آموزشی کارکنان در این کمیته ها، نهایتا نیازها، مسایل و موضوعات مختلف آموزشی در شورای آموزش منطقه بررسی شده که طی چهار ماه گذشته ماحصل نظرات این شورا به منظور پیشبرد اهداف آموزشی منطقه 25 مصوبه بوده است.
مدیر منطقه هفت عملیات انتقال گاز ایران در پایان اضافه نمود: در واحد آموزش منطقه، اقدامات مهم دیگری از قبیل فرهنگ سازی، ترویج و افزایش مشارکت همکاران در دوره های مجازی ( IGLS)، ارزیابی ریسک مشاغل مختلف منطقه و برنامه ریزی اجرای دوره های آموزشی در حوزه HSE به منظور کاهش خطرات و ریسک مشاغل پرمخاطره، انجام پذیرفته است.

 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما