پنجشنبه 2 اسفند 1397   01:28:53
09:311397/4/13 چهارشنبه
تعمیرات اضطراری ایستگاه های شیر بین راهی گرگان

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران گفت:  تعمیرات اضطراری در ایستگاه شیر بین راهی گرگان انجام شد.
رسول داودی نژاد با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از اعلام گزارش مبنی بر لزوم انجام تعمیرات در ایستگاه شیر بین راهی گرگان، کارکنان واحد عملیات خطوط لوله به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی بیان کرد: پس از هماهنگی های موردنظر جهت تعیین حداکثر فشار ایمنی روی خط لوله گازدار و همچنین اخذ مجوزهای لازم با حضور نماینده HSE در اطراف شیر بلودان حفاری شد.
مدیر منطقه 9 در ادامه افزود: پس از حفاری و مشخص شدن محل مورد نظر در یکی از جوش های مربوط به سه راهی بلودان و ضرورت تعویض آن، مونتاژ بلودان که شامل جوشکاری سه راهی، کپ، فلنج و لوله 10 اینچ بر اساسWPS ارسالی از واحد مهندسی، با حضور نماینده بازرسی فنی منطقه انجام شد.
مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران، با بیان اینکه تست هیدروستاتیک فابریکت مذکور پس از اخذ پاسخ رادیوگرافی با حضور نماینده بازرسی فنی منطقه انجام شد، خاطرنشان کرد: پایپینگ جدید در خروجی شیر بلودان نصب شد و پس از گاز سنجی و حصول اطمینان از صحت انجام تعمیرات، در مرحله بعد پوشش عایقی انجام و محل حفاری خاک ریزی شد.
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما